บริหารธุรกิจ
Download เอกสาร

อ.วราพร โภชน์เกาะ
Tel.0819767607

business2020@vu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์
Download เอกสาร

อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์
Tel.081-5472923

engineering2020@vu.ac.th

สาธารณสุขศาสตร์
Download เอกสาร

อ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์
Tel.0815475041

publichealth2020@vu.ac.th

ศึกษาศาสตร์
Download เอกสาร

คุณ กชกร พงษ์ทับ
Tel.0959140423

education2020@vu.ac.th

รับการติดต่อ

หมู่ที่ 4 84 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านเกาะ

อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

044 009 711

เวลาทำการ 08.30 น.-16.30 น.

เว้นวันหยุดราชการ

www2.vu.ac.th

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา